top of page

Cursus Bio-release massage

 

Voor ontspanning en evenwicht

Bio-release is een cursus in massage en li­chaamsoefeningen. Bio-release betekent het loslaten van een teveel aan lading of stress. Het maakt gebruik van de mogelijkheden van ons lichaam om lichamelijke en emotionele spanningen af te voeren. Dit geeft ruimte om de volle levendigheid van ons lichaam en persoon te ervaren. Ontspan­ning en evenwicht.

In de cursus leer je voelen waar en hoe je in je lichaam spanning vasthoudt en leer je manie­ren om te “releasen” (ontladen, afvoeren). Zo onthul je beetje bij beetje je werkelijke be­hoeften en verlangens.

De technieken die we gebruiken zijn zacht; het uitgangspunt is smelten en niet forceren. We respecteren de weerstand. Door bewust­wording en acceptatie kan de weerstand ver­min­deren en hierdoor herwin je vaak het ple­zier en je vitaliteit.

De bio-release is de zelfhulprichting binnen de Biodynamische therapie. Het heeft een onderzoekend karakter. We werken met wat zich spontaan aandient en blijven in het hier en nu.

De cursus bestaat uit 5 zaterdagochtenden van 3 uur.

We beginnen meestal met bio-release ontspanningsoefe­ningen. Daarna wordt een massage gedemonstreerd en vervolgens op elkaar geoe­fend. Je leert o.a. een nek-, schouder- en rugmassage. Een rustgevende en een vita­liserende massage.

Door de opbouw van de cursus werken de oefeningen en de massa­ges steeds wat dieper in op je lichaam. Er wordt de nodige aandacht besteed aan theo­rie, maar de na­druk van deze cursus ligt vooral bij het zelf doen en ervaren.

 

Data

Op dit moment zijn er geen cursussen gepland in België. 

Wel geef ik in augustus een cursus in Frankrijk samen met een collega.
Deze cursus is volzet. 
We zullen de cursus ook een keer in België organiseren. 


De training bestaat normaal uit 5 dagdelen van 3 uur. 
Steeds van 9h30 tot 12h30.  

Ik werk aan een online programma.

Kosten
195 euro, inclusief cursusmateriaal

Wil je wat meer lezen over bio-release ?

Kijk dan op de sites : 

Reacties van de deelnemers aan eerdere cursussen:

“Een diepe zucht van voldaanheid’’
“Jezelf wat meer ruimte en aandacht geven”
“Ik mag de hartelijke warmte van elkaar voelen”
“Joepie,het kan zo goed zijn bij elkaar”
“Mijn wereld is een stukje mooier gemaakt”
“’t was gewoon de max”
“De bio-release heeft mij een stukje dichter bij mezelf gebracht”
“Werken met mijn handen en hart”
“Ik zat soms op een wolkje”
“Zalig ontspannen, lekker genieten en tijd maken voor mezelf”

bottom of page