top of page

Uit de praktijk

 

« Massage in de klas » op Gemeenteschool in Dworp.

In november 2011 vroegen Veerle Aerts, directeur van de Gemeentelijke basisschool in Dworp en Leen Eker, leerkracht vijfde leerjaar of wij een project wilden doen « Massage in de klas » ter preventie van pesten. Samen met Ilse Van Roy, eveneens massagetherapeute en tevens kinestiste.
Onze kinderen zaten toen op de Gemeenteschool.

De Gemeenteschool werkte het gehele schooljaar 2011-2012 met het thema : Ik plus jij = wij. Hierin werd veel aandacht besteed aan het feit dat iedereen anders is, maar daardoor evenveel respect verdiend. Respect voor elkaar stond centraal.

Om het respect voor elkaar nog meer te vergroten en om het pesten grondig aan te pakken besloot de school om te kiezen voor « Massage in de klas ».

We zijn gestart met het project in januari 2012.
Ook in het schooljaar 2012-2013 is de Gemeenteschool verder gegaan met het project.

Hoe zette de Gemeenteschool “Massage in de klas in”?

De kinderen van de kleuterklassen en van de lagere school masseerden elkaar regelmatig in de klas over de kleding heen. Het doel was om minimaal 1 x per week op een vast moment te masseren. 
Voor iedere klas hebben we een map gemaakt met 8 kant en klare massagefiches. 

Op de massagefiches staat een grondingsoefening, een relaxatieverhaaltje, een massage en een afrondingsoefening. Hiermee ging de leerkracht autonoom aan de slag.

De school heeft verschillende kriebelkisten aangekocht.

Na een info- en oefenavond gingen de leerkrachten zelfstandig aan het werk met de massages in hun klas. We hebben vervolgens in alle klassen in de eerste fase één massageles begeleid. 

Wij hebben, waar nodig, regelmatig de leerkrachten ondersteund, zoals af en toe in de klas gaan assisteren.

Betere sfeer en nieuwe vriendschappen

Veel kinderen gaven aan het einde van het schooljaar 2011-2012 aan dat de sfeer in de klas beter was geworden, dat ze nieuwe vriendschappen hadden gesloten en heel belangrijk, dat er minder gepest werd. De meeste kinderen genoten enorm van de massages.

Het project is financieel mogelijk gemaakt door de Ouderraad.

Referenties mogen worden gevraagd bij directeur Veerle Aerts en bij juf Leen Eker van L5: 
Gemeenteschool Dworp: 02 359 16 90

 

Uit de praktijk :

 

Onderlinge kindermassage in de klas  op de basisschool Heilige Familie in Sint Niklaas.

 

In het schooljaar 2012-2013 heb ik een project gedaan op de basisschool Heilige Familie in Sint Niklaas. Het betrof een project van een jaar voor het vijfde leerjaar.

We hebben een ouderavond georganiseerd voor alle ouders van de kinderen van het vijfde leerjaar. Een informatie-avond, waarbij de ouders ook konden kennismaken met enkele massages en werkvormen. Daarna hebben we de training De Kriebelkist georganiseerd. Twee namiddagen van 2,5 uur voor de drie leerkrachten en de zorgcoördinator van het vijfde leerjaar.

Na de eerste trainingsmiddag gingen de leerkrachten zelfstandig aan de slag met de massages en materialen uit de kriebelkist. De eerste les heb ik begeleid samen met de leerkrachten. Daarna gingen de leerkrachten zelfstandig aan de slag. Na een maand was er terugkom moment/ tweede trainingsmiddag.

1 x per week op de vrijdagnamiddag kregen de kinderen, altijd op een vast moment, hun massage.
Zij werkten vooral in tweetallen. Dat vonden ze zelf ook het prettigst.
De kinderen reageerden erg enthousiast.

Het project verliep zeer goed. De sfeer in de klassen was uitstekend. De kinderen voelden zich heel prettig bij de massages en ze genoten er enorm van. De kinderen keken heel de week uit naar de vrijdagnamiddag.

Basisschool Heilige Familie Sint Niklaas.
Opdrachtgever mevrouw Anne Heyndrickx, directeur

 

 

Uit de praktijk

Training De Kriebelkist voor de Gemeenteschool De Wonderwijzer in Drogenbos

In september 2015 heb ik een leerkrachtentraining De Kriebelkist georganiseerd voor de gemeenteschool De Wonderwijzer in Drogenbos.

Voorafgaand aan de training hebben we een ouderavond georganiseerd waarbij we de ouders geïnformeerd hebben over de aankomende training.
Ook heb ik ze actief laten kennismaken met de massage en werkvormen.
De ouders reageerden heel enthousiast.

Tijdens een training van 4,5 uur maakten alle leerkrachten van de kleuterschool en lagere school kennis met de massages en spelvormen van de kriebelkist.
Daarna gingen ze zelfstandig met de massages aan de slag.
De Wonderwijzer heeft verschillende kriebelkisten samengesteld.
De leerkrachten en de leerlingen waren erg enthousiast over het project.
Er heerst een goede sfeer op school en er is een goede verstandhouding tussen de leerlingen onderling en de leerkrachten.

Opdrachtgever directeur Manuel Coone
Gemeenteschool De Wonderwijzer in Drogenbos
02 377 32 84

 

Uit de praktijk:

 

Training “Massage in the class, Massage à l’école” voor de Europese school in Laken.


In maart 2017 heb ik een training gegeven aan 24 leerkrachten van de Europese school in Laken.
Deze leerkrachten geven  les in de kleuterschool en op de lagere school en waren Nederlands, Engels- en Franstalig.
Ik heb een training samengesteld in het Engels en Frans, gebaseerd op de boeken:
“Once upon a touch” van Story Massage UK : http://www.storymassage.co.uk/
en het boek “Le toucher, un besoin vital” Stimulation tactile à l’école et en centre d’accueil  (2016) geschreven door Marijke Sluijter en vertaald en bewerkt door Bernadette Colard. See links: http://chroniquesociale.com/index.php?ID=1011992&detailObjID=3006760&detailResults=1012241&dataType=cata&keyWords=Le%20toucher,%20un%20besoin%20vital

De leerkrachten van de Europese school kunnen zich maandelijks inschrijven voor diverse trainingen en deze leerkrachten hadden gekozen voor de training : “Massage in the class, Massage à l’école”.
De training is zeer goed verlopen in een zeer leuke aangename sfeer. Naast de massages en spelvormen uit de twee boeken hebben we ook gebruik gemaakt van materialen uit de kriebelkist.
De leerkrachten zijn na de training zelfstandig en zeer enthousiast aan de slag gegaan met de massages en spelvormen.

Opdrachtgever:  European School Brusselds 4, Laken, Mr. Markko Mattus,
Deputy Head Nursery and Primary
referenties: Bernadette Cnudde,   dettymich@hotmail.com
Catherine Gadais: catherine.gadais@teacher.eursc.eu

bottom of page